Grădinița Benita

La Grădinița Benita, într-o atmosferă caldă și relaxată, dar dinamică și stimulativă, bazată pe înțelegere și respect reciproc, copiii sunt implicați în experiențe de învățare care stimulează curiozitatea și creativitatea. Aceste experiențe sunt astfel concepute, încât să permită fiecărui copil să-şi descopere identitatea proprie, să-şi dezvolte o imaginea de sine pozitivă, să devină independent și responsabil.

Oferta educațională a grădiniței noastre dă posibilitatea formării la copii a capacității de a se adapta la schimbările ulterioare, permite un învățământ la standarde ridicate de calitate, armonizat valorilor europene. Cu un curriculum diferențiat, un mediu educațional centrat pe nevoile curente și de viitor ale copiilor, respectând atât autonomia individuală, cât și pe cea instituțională, grădinița acordă șanse egale tuturor copiilor în formarea și dezvoltarea lor.

WP RSS Plugin on WordPress