Gradinita BENITA

Acest proiect, grădiniţa, a fost gândit să ofere servicii educative, materiale şi spirituale acelei categorii de copii, care ar fi fost private de educaţie din pricina faptului că familiile lor nu-şi permit cheltuielile ocazionate de frecventarea unei grădiniţe, sau, nefiind obligatoriu, nu fac acest efort, neglijând educaţia copilului.
Grădiniţa are o capacitate de numai 45 locuri, ceea ce a impus alegerea unor criterii clare şi obiective pentru înscrierea copiilor în grădiniţă.
Criteriile de înscriere sunt:

  • copiii orfani sau familii monoparentale
  • copiii de etnie rromă
  • copiii aflati în plasament
  • copiii din familii numeroase şi sărace

Viziunea grădiniţei derivă din nevoia de educaţie, identificată la nivelul societăţii şi a comunităţii încă de la vârsta preşcolară, vizând urmatoarele aspecte:

  • dezvoltarea cognitivă a copilului care trebuie să aibă acces la o educaţie bună, într-un mediu adecvat.
  • asigurarea experientei individuale de învăţare
  • garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară, apoi cea socială.
  • accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor.

Proiectul se derulează începând cu anul 1998 şi grădiniţa este acreditată atât pe plan social cât şi educativ prin Ordinul MECT nr.6330 din 19.12.2008.
Toate serviciile şi materialele didactice oferite copiilor sunt gratuite.

error: Content is protected !!