Asistenta Maternala Profesionista

ASOCIAŢIA DE AJUTORARE A COPIILOR BENITA

ASISTENŢĂ MATERNALĂ PROFESIONISTĂ

Despre Asociaţia de Ajutorare a Copiilor “Benita”

Asociaţia de Ajutorare a Copiilor Benita este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, fără caracter politic sau religios, ce desfăşoară servicii pentru copiii aflaţi în dificultate şi familiile acestora.

Misiunea Serviciului “Asistenţă Maternală Profesionistă” este asigurarea creşterii, îngrijirii şi protecţiei copilului pentru care s-a luat o măsura de protecţie specială de catre CPC sau instanţa judecătorească, la un asistent maternal profesionist.

În ce constă sprijinul oferit?

 • Găzduirea copilului pe perioada oferirii serviciilor;
 • Suport emoţional şi, după caz, consiliere psihologică;
 • Îngrijire, educare, socializare şi petrecerea timpului liber;
 • Reintegrare familială şi comunitară;
 • Monitorizarea activităţii asistentului maternal profesionist;
 • Pregătirea dosarului în vederea atestării / reatestării asistentului maternal profesionist.

Cine poate deveni asistent maternal?

 • persoana care are capacitate deplină de exerciţiu (26-52 ani);
 • vârsta copiilor biologici să fie minim 3 ani;
 • să aibă o locuinţă cu drept de folosinţă;
 • locuinţa să îndeplinească condiţiile asigurării unei creşterii şi îngrijirii adecvate a copiilor aflaţi în plasament;
 • starea de sănătate a solicitantului să fie bună;
 • solicitantul să dovedească aptitudini parentale;
 • să aibă un profil moral corespunzător unei persoane mature şi cu spirit de înaltă responsabilitate faşă de copil;
 • să nu aibă condamnare judecătoareasca, să nu fi fost decăzut din drepturile părinteşti, să nu fi avut copii în dreptul cărorra s-a luat măsură de protecţie specială.

Cine poate beneficia de Serviciul “Asistenţă Maternală profesionistă”?

 • Copilul separat temporar sau definitiv de părinţii lui, pentru care s-a stabilit, în condiţiile legii, plasamentul la asistentul maternal profesionist.
Bistriţa, strada Mihail Kogălniceanu nr. 29

Cod 420034, Bistriţa-Năsăud, România

Tel: 0263/239050

asociatiabenita@gmail.com

 

www.benita.ro

error: Content is protected !!