Asistenţă maternală

ASISTENŢĂ MATERNALĂ PROFESIONISTĂ

Cine poate deveni asistent maternal ?

 • persoana care are capacitate deplină de exercițiu (26-52 ani);
 • vârsta copiilor biologici să fie minim 3 ani;
 • să aibă o locuință cu drept de folosință;
 • locuința să îndeplinească condițiile asigurării unei creșteri și îngrijiri adecvate a copiilor aflați în plasament;
 • starea de sănătate a solicitantului să fie bună;
 • solicitantul să dovedească aptitudini parentale;
 • să aibă un profil moral corespunzător unei persoane mature și cu spirit de înaltă responsabilitate față de copil;
 • să nu aibă condamnare judecătorească, să nu fi fost decăzut din drepturile părintești, să nu fi avut copii în dreptul cărora s-a luat măsură de protecție specială.

Despre Asociația de Ajutorare a Copiilor “Benita”

Asociația de Ajutorare a Copiilor Benita este o organizație neguvernamentală, non-profit, fără caracter politic sau religios, ce desfășoară servicii pentru copiii aflați în dificultate și familiile acestora.

Misiunea Serviciului “Asistenţă Maternală Profesionistă” este asigurarea creșterii, îngrijirii și protecției copilului pentru care s-a luat o măsura de protecție specială de către CPC sau instanța judecătorească, la un asistent maternal profesionist.

Cine poate beneficia de Serviciul “Asistenţă Maternală profesionistă” ?

 • copilul separat temporar sau definitiv de părinții lui, pentru care s-a stabilit, în condițiile legii, plasamentul la asistentul maternal profesionist.

În ce constă sprijinul oferit ?

 • găzduirea copilului pe perioada oferirii serviciilor;
 • suport emoțional și, după caz, consiliere psihologică; ;
 • îngrijire, educare, socializare și petrecerea timpului liber;
 • reintegrare familială și comunitară;
 • monitorizarea activității asistentului maternal profesionist;
 • pregătirea dosarului în vederea atestării / reatestării asistentului maternal profesionist;

Ne găsiți la adresa: 

Bistrița, strada Mihail Kogălniceanu nr. 29 Cod 420034, Bistrița-Năsăud, România

Tel: 0263/239050

Sari la conținut