ASOCIAŢIA BENITA BISTRIŢA

CENTRUL DE ZI

 

                      Planul de activitate pe anul 2010 

Obiective vizate  Acţiuni propuse
1. Îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură a elevilor, încheierea cu rezultate bune a anului şcolar 2009/2010. Asistarea sistematică a copiilor la efectuarea temelor. Premierea cu un gameboy a elevului care obţine cea mai mare medie generală anuală.
2.  Educarea moral-creştină a elevilor. Activităţi cu caracter instructiv-educativ (informarea cu privire la problemele vârstei, la relaţia personală cu Dumnezeu şi valorile moral creştine).Participarea la Târgul de Paşte cu felicitări confecţionate de ei.
3. Colaborarea cu părinţii şi profesorii diriginţi ai elevilor. Vizite periodice la domiciliul copiilor şi la şcolile unde învaţă.
4.  Ridicarea nivelului de cultură generală al elevilor. Activităţi cu caracter instrcutiv-educativ (teste de cultură generală, jocuri pe calculator, dezbateri pe anumite teme, etc.)
5. Activităţi cu caracter recreativ-terapeutic. Sudarea colectivului de elevi. Organizarea unei excursii la sfârşitul anului şcolar.Participarea elevilor la tabăra de la Uriu.
6. Extinderea grupului de elevi. Prin înscrierea şi acceptarea în program a mai multor copii începând cu anul şcolar 2010/2011.
7. Achiziţionarea de cărţi noi pentru biblioteca Asociaţiei Prin donaţii şi cumpărare în limita resurselor financiare.

                                                                                Coordonator proiect: prof. Doina Coroş

error: Content is protected !!