ASOCIAŢIA BENITA             
CENTRUL DE ZI

Raport de activitate pe anul 2009

 Şi în anul 2009, Centrul de Zi şi-a propus să ofere în continuare, gratuit, o mână e ajutor copiilor proveniţi din familii disfuncţionale (monoparentale, cu mulţi copii, cu resurse materiale şi financiare modeste, cu posibilităţi reduse de a-şi ajuta copii la lecţii). Pe lângă crearea unor condiţii favorabile pregătirii temelor pentru a doua zi, ne-am străduit să oferim elevilor acceptaţi în program un climat afectiv sănătos pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţilor lor, consiliere şi meditaţii la obiectele de învăţământ unde întâmpină dificultăţi de înţelegere.
 

   În prima jumătate a anului 2009, activitatea Centrului de Zi a continuat cu cei zece copii acceptaţi în program la începutul anului şcolar 2008/2009. Supravegheaţi şi asistaţi sistematic la învăţătură, elevii au promovat semestrul I cu medii generale cuprinse între 7 şi 8,16. Eleva Rebeca Petri care a obţinut cea mai mare medie generală a fost premiată cu un laptop.
 Aproape zilnic, după efectuarea temelor, am dat elevilor teste de cultură generală, am organizat momente obligatorii de legătură, jocuri pe calculator, dezbateri pe anumite teme şi alte tipuri de activităţi. Am antrenat copiii în notarea obiectivă a testelor, în discutarea actelor de indisciplină, am vorbit despre relaţia lor cu Dumnezeu, despre importanţa rugăciunii în viaţa de zi cu zi, despre responsabilităţile lor în familie.
 

    În cursul semestrului II, în urma unei inspecţii de specialitate, Centrul de Zi a fost reacreditat pe o perioadă de 3 ani şi a obţinut licenţa de funcţionare. Spre sfârşitul anului şcolar, eleva Veronica Nimigean   a obţinut premiul I pe ţară la desen, clasa a VII-a.
 În ultima săptămână de şcoală am organizat o excursie la Cluj cu tot grupul de copii, iar în vacanţa de vară au beneficiat de un sejur gratuit în tabăra noastră de la Uriu.
 În anul şcolar 2009/2010 am înscris 7 copii, dintre care 6 au frecventat şi anul trecut Centrul de Zi. De altfel, datorită disfuncţionalităţii familiilor din care provin copiii pe care îi acceptăm în program sunt necesari câţiva ani la rând de muncă susţinută cu ei pentru a ne atinge obiectivele stabilite. Aceasta cu atât mai mult cu cât au în anturajul lor o mulţime de modele negative la şcoală şi unii dintre ei şi acasă.

    Pentru îmbunătăţirea rezultatelor, am intensificat colaborarea cu părinţii şi profesorii lor diriginţi. Cu toate acestea, uneori e foarte greu să-i motivăm pentru învăţătură. Majoritatea copiilor întâmpină dificultăţi la limba engleză. De aceea, ne-am bucurat că în noiembrie am fost vizitaţi de o studentă din Anglia, practicantă la noi, care i-a ajutat câte 1-2 ore pe zi timp de o săptămână.
 De apreciat faptul că pe tot parcursul anului 2009, copiii s-au implicat cu entuziasm în toate activităţile desfăşurate de Asociaţia Benita, ajutând educatoarele şi personalul în general atunci când a fost necesar şi posibil. Astfel, au participat la întreţinerea şi efectuarea curăţeniei în sălile de clasă, la încărcarea şi descărcarea coletelor destinate familiilor nevoiaşe, la confecţionarea materialelor didactice pentru grădiniţă.
 

    În luna decembrie, pregătiţi şi îndrumaţi de doamna educatoare Adriana Popiţan au prezentat o reuşită scenetă în cadrul spectacolului oferit anual copiilor de către organizaţia noastră cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
 Pentru anul 2010, se impune în continuare disciplinarea elevilor, creşterea motivaţiei lor pentru învăţătură şi lectură, formarea convingerii că trebuie să muncească pentru a se putea realiza în viaţă.


                                                                         Coordonator proiect: prof. Doina Coroş

error: Content is protected !!