RAPORT DE ACTIVITATE AN ȘCOLAR 2011-2012

Grădiniţa constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin conţinutul ştiinţific al procesului instructiv – educativ, ci şi prin libertatea de acţiune a preşcolarului, care-i stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de relaţii sociale. Adesea, când explorăm universul fiinţei umane ne confruntăm cu o mare diversitate. Copiii care trec pragul grupelor ne pun în situaţia de a căuta mereu soluţii la problemele ridicate. Educaţia preșcolară este o condiţie esenţială a integrării sociale a copilului, mai ales atunci când vorbim despre copii aflaţi în situaţii vulnerabile, atât economic, cât şi socio-cultural. Procesul de dezvoltare este un proces unitar ce se desfăşoară pe patru niveluri: cognitiv, social (social-motivaţional), comportamental şi fiziologic.

Anul școlar 2011/2012 a debutat pentru Grădinița socială ”Benita” pentru prima dată cu trei grupe de preșcolari:

Grupa mica ”Puișorii zglobii” – cu un efectiv de 18 preșcolari, Ed. Alina Micheș

Grupa mijlocie ”Picăturile de ploaie” – cu un efectiv de 20 preșcolari Ed. Claudia Murza

Grupa mare/pregătitoare ”Planetele” – cu un efectiv de 23 preșcolari Ed. Simona Rauca

În acest an școlar activitățile instructiv educative din cadrul Grădiniței sociale ”Benita” se vor organiza pe niveluri de vârstă, respectiv 3-4 ani grupa mica, 4-5 ani grupa mijlocie, 5-6 ani grupa mare/pregătitoare, ceea ce v-a sprijini o dezvoltare optimă a preșcolarului corespunzatoare nivelului său de dezvoltare.

Activitățile instructiv-educative s-au desfășurat în cadrul unor proiecte tematice, in conformitate cu temele anuale specifice învățământului preșcolar. În cadrul temei anuale CINE SUNT/SUNTEM? s-a derulat proiectul tematic ”Acesta sunt eu” având urmatoarele subteme: ”Totul despre mine”, Cele 5 simțuri, Micul creator, Comunitatea; La tema CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? s-a desfășurat proiectul tematic ”Toamna s-a ivit pe culme” cu subtemele: Cu papucii ei de frunze Toaman a sosit în zbor, Portretul toamnei, Buchetul toamnei, Bagheta magică a Zânei Toamna. Pentru tema CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT? S-a desfășurat proiectul tematic ”În lumea celor care nu cuvântă” cu următoarele subteme: Viața pe Terra, Animale de pe Terra, Lumea din adâncuri, Să ocrotim viața. Pentru a învăța in cadrul temei CUM PLANIFICĂM/ ORGANIZĂM O ACTIVITATE a avut loc proiectul tematic ”Iarna, anotimpul alb” fiind parcurse următoarele subteme: Primul fulg de nea, În așteptarea lui Moș Niculaie, Crăciunul la români, Bucuriile iernii. În cadrul temei CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM? S-a parcurs următorul proiect: ”Miresmele primăverii” având subtemele: Mărțișoare, Mărțișoare, Ghiocei și daruri pentru mama, Vestitorii Primăverii. La tema CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU? Am avut proiectul ”Universul copilăriei” cu subtemele: Cine face? Ce face?, Școala castelul fermecat, Copiii – Florile pământului.

Noua grupă de preșcolari care debutează în acest an este grupa mică ”Puișorii zglobii”, care cuprinde copii de 3 ani. Începutul anului școlar a reprezentat pentru copii de la grupa mică o noutate, fiind destul de grea despărțirea de părinți. Perioada de acomodare pentru cei mici o fost mai lungă, însă satisfacția de pe urmă a compensat maxim. Faptul că au reușit sa devină prieteni cu colegii de grupă, să se joace împreună și să manifeste un comportament pozitiv față de întreg colectivul grupei reprezintă un pas important în integrarea acestora în mediul educațional.

S-a constatat că educaţia timpurie are un efect pozitiv asupra abilităţilor intelectuale şi sociale ale copiilor, independent de mediul lor de provenienţă, atunci când instituţiile preşcolare promovează cu adevărat calitatea, atât în ceea ce priveşte mediul fizic cât şi interacţiunile adult/copil. Deși unii copii provin din medii defavorizate, care poate fie nu au mai pictat acasă sau nu au mai audiat o poveste, aceștia participă cu interes la activitățile din domeniul Științe, cel Estetic și creativ, Limbă și comunicare, Psiho-motric, Om și societate.

La grupa mică toți ”puișorii zglobii” au învățat să coloreze respectând conturul dat, să picteze cu atenție, să construiască frumos din lego, să repovestească povestea preferată, și să lucreze cu drag în caietele speciale.

La grupa mijlocie nu au existat probleme de acomodare, începutul anului școlar fiind o bucurie pentru preșcolarii de la grupa ”Picăturile de ploaie”. Activitățile instructiv-educative care în anul anterior păreau grele, acum sunt efectuate cu ușurințe de preșcolarii grupei mijlocii, fiind realizate corect:

Copiii înţeleg şi utilizează corect structurile verbale. Majoritatea se exprimă corect, redau conţinutul unor poveşti utilizând calităţile expresive ale limbajului oral şi corporal;

La toţi copiii am constatat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice;

Copiii şi-au îmbogăţit cunoştinţele referitoare la mediul înconjurător ;

Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup;

Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în activităţile practice;

Majoritatea copiilor interpretează corect cântecele, respectând tonul şi semnalul de început;

Sau realizat progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor de lucru şi în compunerea spaţiului plastic;

Aproape toţi copiii execută corect deprinderile motrice învăţate şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite contexte;

Jocul reprezintă cea mai importantă sursă de învățare pentru copii și principala lor preocupare la vârsta preșcolară. Prin joc copiii învață nu numai despre regulile sociale și modul de interacțiune cu ceilalți, dar și despre manifestarea adecvată a emoțiilor. Ca urmare a dezvoltării abiliăților de limbaj la grupa mijlocie copiii ajung să stăpânească din ce in ce mai bine rolurile de „organizatori” ai jocului, în sensul în care propun jocuri, indică roluri, precum și acțiuni care trebuie incluse în joc.

La grupa mare ”Planetele” preșcolarii s-au pregătit pentru noul rol…acela de elev, dezvoltând pe perioada întregului an școlar:

Capacitatea de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris – CITIRE;

Capacitatea de a îelege şi transmite inteii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris –SCRIERE;

Capacitatea de înţelege şi utiliza numerele şi cifrele;

Cunoterea şi respectarea normelor de comportare în societate;

Deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaj;

Educaţia timpurie (incluzând educaţia preşcolară) are un efect pozitiv asupra abilităţilor copilului si asupra viitoarei sale cariere şcolare, în special pentru copiii proveniţi din medii socio-economice foarte defavorizate, în sensul că aceştia progresează în plan intelectual, dezvoltă atitudini pozitive faţă de învăţare precum si motivaţia de a depune în viitor un efort real în şcoală.

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. Activităţile extracurriculare prin structură, conţinut specific sunt acest tip de activitate. Serbarea, una dintre formele acestei activităţi, înregistrează o mare implicare a copiilor, odată cu sosirea sărbătorilor de Crăciu am organizat „Serbarea S-a nascut Isus” cu participarea copiilor şi a părintilor.

Am desfăşurat acţiuni, precum: plimbări, vizite, ieşiri în natură şi jocuri libere prin care copiii au dobândit o cantitate mare de informaţii despre plante şi animale, succesiunea anotimpurilor, despre frumuseţile naturii. Excursia organizată la grădina zoologică din orașul Târgu Mureș a fost una din activitătile preferate ale copiilor, fiind fascinati de animale sălbatice, pentru unii copii fiind prima vizita la zoo.

Cu ocazia zilei de 8 MARTIE am sărbătorit mamele copiilor printr-un program special dedicat acestora. Programul a cuprins o activitate practică, copiii confectionând alături de fiinţa cea mai dragă un buchet de floricele din inimoare.

Pentru a învăța că ”Munca este brățară de aur” am confecționat alături de preșcolarii grădiniței felicitări, floricele, obiecte decorative realizate de mânuțele noastre pentru a participa la Târgul de Paște din orașul nostru. Micii vânzători au avut succes, frigul de afara nu i-a împiedicat să zâmbească.

De asemenea, am vizionat spectacole pentru copii, teatre de păpuşi iar în săptămâna ” Școala Altfel” am fost vizitați de un medic stomatolog care ne-a âinvățat cum să păstrăm igiena dentară, am vizitat muzeul din orașul nostru și am participat la diferite activități în cadrul grădiniței. Odata cu sfârșitul anului școlar în fiecare preșcolar există o mare dorinţă de a arăta ce ştiu, ce pot, cum pot, fiind un prilej de bilanț şi voie bună. Serbare ”La revedere, dragă grădiniță!” s-a desfășurat în cadrul fiecărei grupe, cei mai mici demostrând că sunt niște puișorii curajoși cu mai multe cunoștințe, cei din grupa mijlocie ne-au arătat cât de multe știu chiar dacă au intrat în rolul animalelor din pădure. Viitorii școlari ne-au arătat prin cantece și poezii cât de multe le-a plăcut la grădiniță, însă așteaptă cu nerăbdare sa participe la jocurile și activitățile clasei zero, unde vor merge 4 copii, și al clasei I, în vare vor intra 22 copii .

Prof. Alina Micheș

error: Content is protected !!